Volyňští Češi
? Marie, Řebřinová

Datum narození * 15. 12. 1910
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kovbaň, Vladimír Volyňský