Volyňští Češi
? Alžběta, Matěj, Vaníčková

Datum narození * 24. 6. 1877
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krušinec, Žitomír