Volyňští Češi
? Olga, Josef, Součková

Datum narození * 14. 6. 1891
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krušinec, Žitomír