Volyňští Češi
Fedorčuková Marie, Jirásková

Datum narození * 5. 7. 1914
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krušinec, Žitomír