Volyňští Češi
? Anna, Borovská

žena jejího syna byla Marie Borovská (*1924)

a její vnoučata Eugenie (*1941) a Jiřina (*1944)

Datum narození * 1890
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno