Volyňští Češi
? Helena, Derflová

Žila v obci Volkov č.p.209 a s rodinou v r.1947 reemigrovali do Semenkovic č.p.48, okr.Žatec (dnes okres Louny)

Datum narození * 7. 4. 1905
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno