Volyňští Češi
Havránková Jaroslava, Jaroslav

Po reemigraci se i s rodinou usídlili v obci Bílý Kostel č.p.102 (nad Nisou), okr. Liberec

Na ústřižku listu o přesídlení je uvedeno, dcera Jaroslava a Luba

ovšem v reemigračním soupise je uvedeno dítě Luba a školák Jaroslav !!

Datum narození * 9. 12. 1935
Místo narození Volkov, Dubno
Rodinní příslušníci