Volyňští Češi
Jirkovský Antonín

dědeček Eugenie Jirkovské (*1923) a Viktora Jirkovského (*1934)

Datum narození * 1869
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Marie, Jirkovská
Vážený občan Volkov, Dubno