Volyňští Češi
Juren Josef

Datum narození * 1. 11. 1886
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno
Úmrtí † 4. 9. 1973, hřbitov Žatec