Volyňští Češi
? Ludmila, Jurenová

Datum narození * 25. 11. 1886
Rodinní příslušníci
Manžel: Juren Josef
Vážený občan Špakov Velký, Rovno
Úmrtí † 28. 5. 1978, hřbitov Žatec