Volyňští Češi
Bryksí Josef

Datum narození * 24. 3. 1844
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Josefa, Bryksí
Úmrtí † 22. 3. 1913, hřbitov Selenčina