Volyňští Češi
? Anna, Václav, Linhartová

Datum narození * 1907
Rodinní příslušníci
Vážený občan Pětihory, Rovno