Volyňští Češi
Vokráčková Marta, Alois, Grejcarová

Datum narození * 25. 3. 1912
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kopče, Luck