Volyňští Češi
? Antonie, Kazilovská

Datum narození * 30. 10. 1876
Rodinní příslušníci
Vážený občan Sofievka I (Dubno), Dubno