Volyňští Češi
? Anna, Mašková

Datum narození * 13. 10. 1872
Rodinní příslušníci
Děti: Mašek Josef
Vážený občan Špakov Velký, Rovno