Volyňští Češi
? Olga, Mauerová

Datum narození * 1901
Rodinní příslušníci
Manžel: Mauer Vilém
Vážený občan Špakov Velký, Rovno