Volyňští Češi
? Antonie, Šlanhofová

Datum narození * 26. 3. 1910
Rodinní příslušníci
Vážený občan Moldava I, Dubno