Volyňští Češi
? Helena, Karabcová

Datum narození * 4. 5. 1924
Rodinní příslušníci
Vážený občan Hrušvice, Rovno