Volyňští Češi
? Věra, Zuzandová

Datum narození * 27. 4. 1914
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dubno, Dubno