Volyňští Češi
? Evženie, Josef, Picková

Datum narození * 1903
Rodinní příslušníci
Děti: Picek Viktor
Vážený občan Kopče, Luck