Volyňští Češi
Šnýdlová Marie, František, Zahradníková

Datum narození * 20. 3. 1902
Rodinní příslušníci
Manžel: Zahradník Josef
Místo repatriace Chrašťany (Krásný Dvůr), Československo (repatriace)
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský