Volyňští Češi
? Marie, Vartecká

Dle reemigračního soupisu žila na Volyni v obci Zdolbunov.

Roku 1947 reemigroval se svým mužem do Litoměřic, Rosveltova č.p.57.

Datum narození * 26. 4. 1927
Rodinní příslušníci
Vážený občan Zdolbunov, Rovno