Volyňští Češi
Vích Josef, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 25. 11. 1922
Místo narození Krušinec, Žitomír
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 07/1941, SSSR
Hodnost vojín RA