Volyňští Češi
Vydra Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 15. 3. 1898
Místo narození Jadvinin, Ostroh
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Emilie, Vydrová
Národnost česká
Odveden 05. 03. 1944, SSSR
Hodnost vojín RA