Volyňští Češi
Andrž (Andrš) Josef, Josef

Andrž Josef a Evženie po reemigraci žili v Žíželicích č.38

13.12.1949 se však zřekl půdy, kterou poté převzaly Československé státní statky, národní podnik - (ČSSS, n.p.)

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 20. 10. 1900
Místo narození Michalovka, Rovno
Národnost česká
Odveden 22. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 27.03.1944, Ukrajina, Rovno, zabit při bombardování Rovna, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR,