Volyňští Češi
Andrž (Andrš) Josef, Josef

Andrž Josef a Evženie po reemigraci žili v Žíželicích č.38

13.12.1949 se však zřekl půdy, kterou poté převzaly Československé státní statky, národní podnik - (ČSSS, n.p.)

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 20. 10. 1900
Místo narození Michalovka, Rovno
Národnost česká
Odveden 22. 03. 1944, Rovno
Úmrtí † 27. 3. 1944, Ukrajina, Rovno, zabit při bombardování Rovna, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR,