Volyňští Češi
Bartová Anna

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Volkov, Dubno
Odveden 25. 07. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojínka