Volyňští Češi
Boháč Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Holovčice, Dubno
Národnost česká
Odveden 24. 07. 1944, Rovno
Hodnost nováček
Úmrtí † 22. 11. 1944, Slovensko, Nižný Komárnik, 1.čs.armádní sbor, 1. čs. spojovací prapor