Volyňští Češi
Boháč Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Holovčice, Dubno
Národnost česká
Odveden 24. 07. 1944, Rovno
Hodnost nováček
Úmrtí 22.11.1944, Slovensko, Nižný Komárnik, 1.čs.armádní sbor, 1. čs. spojovací prapor