Volyňští Češi
Čech Rostislav, Karel

Des. v.v. Rostislav Čech se narodil v roce 1925 v obci Dubno na Volyni. Jeho otec byl kovář. R. Čech měl tři sourozence. Po absolvování obecné školy se vyučil zámečníkem. V Dubně prožil jak sovětskou okupaci od září 1939, tak německou od června 1941. Jako dospívající byl nucen přihlížet popravám židovských sousedů. Poté, co Volyň v zimě 1944 opět dobyli Sověti, začala mobilizace do Rudé armády. R. Čech se však rozhodl vstoupit do československé zahraniční armády. Dne 15. března 1944 narukoval do Rovna. Prodělal pěchotní výcvik v Rumunsku. Výcvik pěchoty vedli sovětští důstojníci tvrdě. Poté byl nasazen v bojích u Krosna, při postupu k Dukelskému průsmyku byl těžce raněn na hlavě. Po vyléčení zranění onemocněl při dlouhých přesunech zánětem pohrudnice. V půli listopadu se přihlásil do autoškoly a získal řidičské oprávnění k řízení studebakerů. Byl přidělen jako řidič k 5. dělostřeleckému pluku. Účastnil se Jaselské operace a osvobozování Slovenska, konec války ho zastihl v Olomouci. Po válce byl převelen na polskou hranici k Ostravě, tam také po uklidnění česko-polských vztahů demobilizoval. Usadil se v Kolešovicích na Rakovnicku a začal soukromě hospodařit. Odmítl vstoupit do JZD, vězení se vyhnul díky Zápotockého prezidentské amnestii. Rostislav Čech zemřel v roce 2010.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 23. 03. 1925
Místo narození Dubno, Dubno
Národnost česká
Odveden 15. 03. 1944, Rovno
Hodnost nováček
Úmrtí 2010

Související ikony a archiválie

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa