Volyňští Češi
Drnec Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Jezírko, Dubno
Národnost česká
Odveden 16. 03. 1944, Volyň
Úmrtí † 16. 3. 1944, Volyň,, pouze podle svědecké výpovědi, 1.čs.armádní sbor,