Volyňští Češi
Drnec Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Jezírko, Dubno
Národnost česká
Odveden 16. 03. 1944, Volyň
Úmrtí 16.03.1944, Volyň,, pouze podle svědecké výpovědi, 1.čs.armádní sbor,