Volyňští Češi
Findejsová Mária, Lomská

Marie Lomská, rozená Findejsová, se narodila 16. března 1920 v rodině volyňských Čechů v tehdejším Polsku. Rodiče vlastnili řeznictví a uzenářství. Navštěvovala českou školu a byla členkou Sokola. V roce 1939 se polská část Volyně stala součástí Sovětského svazu a roku 1941 následovala okupace německou armádou. Každodenní realitou se staly obavy z útoků banderovců na české a polské vesnice. Marie Findejsová byla zatčena Němci a sloužila jako kuchařka v německém táboře nedaleko Rovna. Ze zajetí ji vysvobodil pracovník pošty pan Novotný. Během osvobozování Volyně Rudou armádou byla obtěžována sovětským důstojníkem. V dubnu 1944 vstoupila Marie Findejsová do československé armády. Byla přidělena jako pracovnice velitelského štábu. V srpnu 1944 se ve Lvově provdala za štábního kapitána Bohumíra Lomského. Byla svědkem bojů u Krosna. S československou armádou postupovala až do Prahy. Slavnostní přehlídky se však nezúčastnila. Po válce se jí podařilo dostat svou matku v rámci repatriací z Volyně do Československa. Vychovala dvě dcery a jednoho syna. Manžel zastával v letech 1956-1968 funkci ministra národní obrany.  

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 16. 03. 1920
Místo narození Zdolbunov, Rovno
Národnost česká
Odveden 22. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín

Související ikony a archiválie

Volyňští Češi v 2. odboji-foto
Související archiválie (1)
Manželé Lomští
Rok: 1944, Zdroj: Ženy bojující, Inventární číslo: IV004098

Rok: 1944
Zdroj: Ženy bojující
Inventární číslo: IV004098

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa