Volyňští Češi
Fros Vladimír, Václav

Vladimír Fros se narodil 23. února 1924 v Teremně na Volyni. Otec byl inženýrem na pile, matka byla v domácnosti. Měl tři sourozence. Vystudoval polskou základní školu, v průběhu studia na polské průmyslovce byla Volyň přidělena k Sovětskému svazu, takže pokračoval na sovětské desetiletce. Tu ale nedokončil, neboť SSSR byl napaden Německem. Po příchodu Němců byl Fros zaměstnán na pile v Lucku. V březnu 1944 se přihlásil k odvodu u 1. československého armádního sboru a byl přijat k dělostřelcům. Na frontě v blízkosti města Torčína působil jako dělostřelecký pátrač-počtář. V červnu téhož roku se přihlásil do leteckého kurzu. Výcvik absolvoval v Gruzii ve městě Telavi. Do válečné akce se už nedostal. Po válce působil ve smíšené letecké divizi v Letňanech. Přihlásil se na Leteckou vojenskou akademii do Hradce Králové. Když akademii ukončil, sloužil ve Zvolenu. Poté působil jako velitel letky v Brně, Kbelech a Klecanech. V roce 1951 byl přeškolen na proudovou techniku - MiGy - a působil dále jako velitel 9. stíhacího pluku v Bechyni, 15. pluku v Žatci, 3. stíhacího pluku v Brně a 30. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Hradci Králové. V roce 1960 se oženil. Od roku 1961 byl inspektorem u 10. letecké armády v Hradci Králové. V roce 1972 byl převelen do Moskvy na spojené velení jako představitel československého letectva. Roku 1980 byl z armády vyloučen, neboť jeho syn emigroval do USA. Vladimír Fros zemřel 30. ledna 2007.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 23. 02. 1924
Místo narození Teremno, Luck
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 30.1.2007

Související ikony a archiválie

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa