Volyňští Češi
Havránek Jaroslav, Ján

Po reemigraci se i s rodinou usídlili v obci Bílý Kostel č.p.102 (nad Nisou), okr. Liberec

V reemigračním soupise se uvádí rok narození 1907, narozdíl od databáze VÚA (Voj.ústř.archivu), kde je rok 1909.

Na ústřižku listu o přesídlení je uvedeno, že měl dvě dcery, Havránkovou Jaroslavu a Lubu,

ovšem v reemigračním soupise je uvedeno dítě Luba a školák Jaroslav !!

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 15. 8. 1909
Místo narození Volkov, Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 13. 04. 1944, Rovno
Hodnost vojín pol.