Volyňští Češi
Helix (Heliks) Simon, Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 28. 04. 1924
Místo narození Dubno, Dubno
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno