Volyňští Češi
Hendrjuk Ilko

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 20. 08. 1914
Místo narození Ulbárov, Dubno
Národnost rusínská
Odveden 29. 06. 1944,(příl. z 04. 07. k PR 141 z 02. 07. 1944), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín
Úmrtí 13.11.1944, Karpaty,, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR, 5. pěší prapor