Volyňští Češi
Horský Boris, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 11. 11. 1927
Místo narození Dubno, Dubno
Národnost česká
Odveden 22. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín