Volyňští Češi
Hrázdil Konstantin

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 10. 06. 1923
Místo narození Borochov, Luck
Národnost česká
Odveden 21. 11. 1944, Krosno
Hodnost vojín