Volyňští Češi
Hybrant Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 16. 01. 1921
Místo narození Moldava I, Dubno
Odveden 1944, Rovno
Úmrtí 09.-23..09.1944, Karpaty,, 1.čs.samostatná brigáda v SSSR, 2. pěší prapor