Volyňští Češi
Hybrant Antonín, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 12. 07. 1897
Místo narození Moldava I, Dubno
Národnost česká
Odveden 19. 03. 1944, Rovno