Volyňští Češi
Chomický Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Novokrajev, Ostroh
Národnost česká
Odveden 23. 03. 1944, Rovno