Volyňští Češi
Knecht Augustín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 09. 03. 1923
Místo narození Sofievka I (Dubno), Dubno
Odveden 24. 06. 1944, Sadagura
Hodnost vojín
Úmrtí ??.09.1944, Karpaty, Zyndranowa, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR,