Volyňští Češi
BAJČETIČ Svetozar, Michail

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku, Srbská legie
Přihlášení do legií Penza
Datum zařazení do jiné (další) legie 30. 05. 1918
Zajat 04. 11. 1916, Vladimir Volyňský