Volyňští Češi
BERÁNEK Josef

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Dubno, Dubno
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 07. 09. 1919
Datum zařazení do jiné (další) legie 21. 10. 1919
Poslední útvar v legiích 3.stř.pl.