Volyňští Češi
BERÁNEK Miloslav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Volyně, okr. Strakonice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích poručík
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Sloužil v čs. armádě po r. 1918
Přihlášení do legií 15. 07. 1917, Taškent
Datum zařazení do jiné (další) legie 23. 08. 1917
Poslední útvar v legiích 5.stř.pl.
Zajat 20. 03. 1915, Svidník