Volyňští Češi
BŘEZINA Michal, BREZINA

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Malá Palůzka, okr. Liptov
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády svobodník
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Červené Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 08. 01. 1918
Poslední útvar v legiích 10.stř.pl.
Zajat 11. 10. 1915, Haboronka