Volyňští Češi
BURIÁN Augustin, BURIAN

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Karviná, okr. Fryštát
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Novohrad Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 02. 11. 1917
Poslední útvar v legiích 1.sam.tech.rota
Zajat 21. 07. 1916, Zlatá Lípa