Volyňští Češi
CAIS Otto

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Čábuze, okr. Volyně
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Itálii
Demobilizován
Datum zařazení do jiné (další) legie 18. 04. 1918
Poslední útvar v legiích 7.div.kul.skupina
Zajat 21. 08. 1917, Hermada