Volyňští Češi
DLOUHÝ Bohumil

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Serenč, okr. Košice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích svobodník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 10. 10. 1917, Korec Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 11. 10. 1917
Poslední útvar v legiích 2.stř.pl.
Zajat 20. 07. 1916, Berestečko