Volyňští Češi
DOHNAL Jan

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Staměřice, okr. Hranice
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií 09. 01. 1917, Korec Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 09. 01. 1917
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.
Zajat 01. 06. 1916, Dubno