Volyňští Češi
DOKOUPIL Libor

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Dezertoval
Přihlášení do legií Feodosia Tavričesk
Datum zařazení do jiné (další) legie 12. 09. 1917
Poslední útvar v legiích 7.stř.pl.
Zajat 16. 06. 1916, Boratin Volyň