Volyňští Češi
DOUBRAVA Alois

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Místo narození Dobrá Voda, okr. Habry
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích desátník
Hodnost rakousko-uherské armády vojín
Armády Čs. legie v Rusku
Demobilizován
Přihlášení do legií Bevenze Volyň
Datum zařazení do jiné (další) legie 03. 10. 1917
Poslední útvar v legiích 2.stř.pl.
Zajat 20. 06. 1916, Styr